Wartość całkowitych obrotów sesyjnych akcjami na głównym rynku GPW spadła do 17,6 mld zł w sierpniu wobec 27,4 mld zł rok wcześniej, podała GPW w komunikacie. Narastająco od początku roku całkowite obroty przekroczyły 139,4 mld zł i były o 25,8% niższe niż w analogicznym okresie 2011.

"Całkowite obroty akcjami na głównym rynku wyniosły 17,6 mld zł i były o 1% wyższe od średnich miesięcznych obrotów odnotowanych w okresie styczeń-lipiec 2012 r. Wartość obrotów sesyjnych wyniosła 14,4 mld zł i była niższa od 26,8 mld zł w sierpniu 2011. Narastająco od początku roku obroty sesyjne wyniosły 127,2 mld zł (spadek o 26,8%). Aktywność rynkowa mierzona liczbą transakcji sesyjnych była niższa w sierpniu oraz narastająco od początku roku w stosunku do 2011 i wyniosła odpowiednio 0,76 mln oraz 7,87 mln" - czytamy w komunikacie.

Na NewConnect w sierpniu 2012 obroty sesyjne wyniosły 86,6 mln zł. W analogicznym okresie 2011 wartość ta wyniosła 143,1 mln zł. Liczba transakcji sesyjnych zmniejszyła się do 49,8 tys. w sierpniu 2012 z 82,9 tys. rok temu. Po ośmiu miesiącach 2012, wartość całkowitych obrotów wyniosła 0,9 mld zł, wobec 1,5 mld zł rok wcześniej. "Kontrakty terminowe - miesięczny wolumen obrotu kontraktami na indeksy wyniósł 0,56 mln, co oznacza wynik niższy od 1,72 mln w sierpniu 2011. Narastająco od początku roku wolumen obrotu osiągnął poziom 6,3 mln (spadek o 28,4% rok do roku).

Liczba otwartych pozycji w indeksowych kontraktach terminowych wyniosła na koniec sierpnia 106,2 tys. i była wyższa o 11,4% niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na akcje (27,9 tys.) był niższy od 79,7 tys. w sierpniu 2011. Obrót kontraktami na waluty wyniósł 104,8 tys. wobec 29,7 tys. w analogicznym miesiącu 2011" - czytamy dalej. Na Treasury BondSpot Poland utrzymuje się dwucyfrowy wzrost obrotów w transakcjach kasowych. W sierpniu wyniosły one 43,7 mld zł, co oznacza wzrost o 51,2% wobec danych z sierpnia 2011. Obroty po ośmiu miesiącach 2012 o 7,7 mld zł przekroczyły obroty osiągnięte w całym 2011. Obroty w transakcjach warunkowych w sierpniu obniżyły się o 6,4% rok do roku i wyniosły 51,9 mld zł. W sierpniu 2012 na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, tyle samo co w sierpniu 2011 r.