Nie ulega wątpliwości, że przyszłość energetyki, czyli dostępność źródeł energii pierwotnej, niskoemisyjne metody jej przetwarzania i bezpieczeństwo jej transportu, jawi się jako dominujące wyzwanie stojące przed światem. Zgoda, to niewątpliwie wielki problem.

Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk

Zwróćmy jednak uwagę, iż w niekończących się debatach o energetyce chyba najczęściej powtarzane jest słowo „alternatywne”. Tak, energię pozyskiwać możemy na wiele sposobów, co daje nam znaczące pole manewru. Jest jednak inne bogactwo dane nam przez naturę, nie mniej potrzebne do życia, które nie ma absolutnie żadnych alternatyw. Tak, to woda, niezbędna w rolnictwie, przemyśle i użytkowaniu komunalnym.