Spółka Tauron Polska Energia miała 468,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 321,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. Dobre wieści zachęciły inwestorów do kupowania akcji koncernu - jego akcje podskoczyły o ponad 4,8 proc.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 690,8 mln zł wobec 427,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 5.859,1 mln zł wobec 5.032,1 mln zł rok wcześniej. "Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji.

Pozytywnie na przychody wpłynął także wzrost sprzedaży w segmentach OZE i Ciepła. Grupa zgodnie z oczekiwaniem odnotowała również zwiększenie rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT). Wyniosły one w II kwartale około 155 mln zł" - głosi komunikat.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 854,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 704,0 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 12.314,0 mln zł wobec 10.331,1 mln zł. Wynik EBITDA grupy wyniósł w I półroczu 2012 r. blisko 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,5% r/r.

Marża EBITDA osiągnęła poziom prawie 17%., podano także w komunikacie. W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 1.461,97 mln zł zysku netto wobec 1.048,87 mln zł zysku rok wcześniej.