"Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2012 roku spadły o 0,5%. w porównaniu z czerwcem br. W odniesieniu do lipca 2011 roku były zaś wyższe o 4%. Eksperci MG oczekiwali wolniejszego tempa spadku cen w lipcu 2012" - napisano w komentarzu resortu. Eksperci resortu zwracają uwagę, że szybciej od oczekiwań spadały zarówno ceny żywności, jak i paliw.

Spadek cen żywności wynikał - jak tłumaczą - przede wszystkim z sezonowej obniżki cen owoców i warzyw. "Analitycy MG prognozują, że w sierpniu 2012 roku w stosunku do lipca br. ceny powinny zmniejszyć się o 0,4%. Wpływ na to może mieć wolniejszy o 1,8-proc. spadek cen żywności oraz o 0,7% w transporcie. Ponadto analitycy MG oczekują, że roczny wskaźnik inflacji w sierpniu 2012 r. będzie zbliżony do 3,7%" - czytamy dalej w komentarzu.

Średnia oczekiwań rynkowych dla lipcowej inflacji wynosiła 4,1% r/r. W kolejnych miesiącach ekonomiści spodziewają się utrzymania się tego wskaźnika na poziomie poniżej 4,0% r/r.