Zwiększony popyt inwestorów zagranicznych na polskie papiery skarbowe obniża koszty pozyskiwania zadłużenia, co jest czynnikiem pozytywnym dla ratingu suwerennego, napisała agencja ratingowa Moody's Investors Service.

Ministerstwo Finansów podało wcześniej w tym tygodniu, że w czerwcu br. napływ kapitału zagranicznego na rynek SPW wyniósł 6,6 mld zł (był to najwyższy wynik miesięczny w tym roku). W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. napływ kapitału zagranicznego na rynek SPW wyniósł 20,1 mld zł wobec kwoty 27,3 mld zł rok wcześniej.

Portfel tej grupy inwestorów osiągnął rekordowy poziom 174,3 mld zł. jak oblicza Moody's, stanowi to 33% wartości papierów skarbowych na rynku. "Zwiększony apetyt inwestorów-nierezydentów na polskie skarbowe papiery dłużne obniżył rentowności, redukując koszty zadłużania się państwa, co jest pozytywne dla ratingu" - czytamy w materiale agencji.

Reklama

"Nagły wzrost napływu kapitału ma miejsce w gospodarce, która wzrośnie o 2,3% w 2012 r., co będzie jednym z najwyższych poziomów wśród członków Unii Europejskiej i wywołuje zainteresowanie inwestorów zagranicznych, którzy zauważają pozytywną dynamikę wzrostu kraju" - konkluduje Moody's.