Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2012 roku wyniosła 1 mln 947,9 tys. osób i w porównaniu do końca czerwca 2012 roku spadła o 16,5 tys. osób (tj. o 0,8 proc.).

"Spadek odnotowany w lipcu 2012 roku był nieco słabszy niż odnotowany w tym samym czasie w poprzednim roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 20,1 tys. osób (o 1,1 proc.). W dalszym ciągu utrzymuje się spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych, zarówno w stosunku do poprzednich miesięcy br., jak i analogicznych miesięcy ub. roku" - napisano w komentarzu.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2012 roku wyniosła 64,3 tys. i w porównaniu do czerwca 2012 roku spadła o 3,0 tys. (o 4,4 proc.).

W lipcu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 63,1 tys. ofert pracy (o 5,2 tys., czyli o 7,6 proc. mniej niż w czerwcu 2011 r.).