W najbliższych miesiącach bankom przyjdzie zmierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym. Wcześniej sektor osłabiły problemy firm budowlanych –„ To nie jest dobry czas na luzowanie wymogów kredytowych” – uważa Cezary Stypułkowski, prezes BRE Banku.

„Cele polityki regulacyjnej i monetarnej zostały zaostrzone w minionym okresie. W sytuacji spowolnienia gospodarczego jedyne instrumenty, których można użyć to polityka stóp procentowych z jednej strony, a z drugiej – względne poluzowanie wymogów kredytowych” – komentuje Stypułkowski, sygnały dotyczące złagodzenia kryteriów przyznawania kredytów.

Nie czas na eksperymenty z liberalizmem

Nad możliwościami zmian w regulacjach pracują Związek Banków Polskich i Komisja Nadzoru Finansowego. Analizują obecne rekomendacje i ich wpływ na rynek.
„W jakim kierunku pójdą te działania KNF? Spodziewamy się pewnego poluzowania, ale też nie oczekiwałbym cudów. Uważam, że to nie są czasy na eksperymentowanie z liberalizmem” – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Cezary Stypułkowski.

Tym bardziej, że nie jest to najlepszy czas na zmiany – sytuację sektora bankowego pogarszają problemy, które dotknęły budowlankę.

Parzące firmy budowlane

„Mamy około 7-8 proc. udział w rynku kredytów. W związku z tym też mamy w portfelu firmy budowlane. Ale w tym sensie jesteśmy różni od naszych konkurentów, że to jest zróżnicowany portfel, nie skoncentrowany na bardzo dużych firmach. Również mieliśmy pewną kwotę odpisów, ale nieznaczną, porównując z różnymi innymi bankami. Ale oczywiście obserwujemy ten sektor” – wyjaśnia Cezary Stypułkowski.

Przyszły rok będzie trudny

Zaznacza, że kryzys nie dotknął Polski w takim stopniu, jak gospodarki pozostałych krajów. Mimo to, prognozy dotyczące przyszłego roku nie są optymistyczne.
„Nie spodziewamy się w 2013 roku odbicia. Ta tendencja spowolnienia gospodarki raczej się utrzyma. W naturalny sposób oczekiwania co do wyników banku są bardziej konserwatywne niż w bieżącym roku” – informuje prezes BRE Banku.

Nadchodzący rok będzie wyjątkowy dla Grupy – rozpoczną się wówczas zmiany związane z rebrandingiem. BRE zatwierdził nową strategię spółki na lata 2012-2016. Jej głównym celem jest przekształcenie organizacji w jeden organizm. Co oznacza, że zarezerwowana dotąd dla bankowości elektronicznej marka mBank zastąpi docelowo pozostałe marki z Grupy, czyli BRE Bank i MultiBank.