Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oprócz podstawowych działań informacyjnych świadczonych m.in. z wykorzystaniem bezpłatnych punktów informacyjnych funduszy europejskich, stara się docierać do potencjalnych beneficjentów dotacji w sposób niestandardowy. Tego lata równolegle realizowanych jest kilka takich akcji.
Minimiasteczko funduszy europejskich odwiedza razem z „Latem z Radiem” miejscowości w różnych regionach naszego kraju. Podczas każdej z dziesięciu imprez prezentowane są efekty wdrażania funduszy europejskich w różnych obszarach, np. zdrowia, infrastruktury i środowiska. Są konkursy dla starszych i zabawa w strefie dla dzieci. Na najmłodszych gości czekają Euroman, czyli Maksymilian Europejski, który poza tym, że pracuje w punkcie informacyjnym FE, pomaga pozyskać unijne dotacje i Maurycy Marchewka, który uczy szacunku dla środowiska, w którym żyjemy.
Wzorem roku 2011 do dziesięciu atrakcyjnych turystycznie miejsc małopolski departament funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyśle konsultantów, którzy w godzinach 10.00 – 14.00 będą czekać na wszystkich. W trakcie akcji będą organizowane konkursy wiedzy o funduszach europejskich i Unii Europejskiej, w których będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody.