Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, oprócz podstawowych działań informacyjnych świadczonych m.in. z wykorzystaniem bezpłatnych punktów informacyjnych funduszy europejskich, stara się docierać do potencjalnych beneficjentów dotacji w sposób niestandardowy. Tego lata równolegle realizowanych jest kilka takich akcji.
Minimiasteczko funduszy europejskich odwiedza razem z „Latem z Radiem” miejscowości w różnych regionach naszego kraju. Podczas każdej z dziesięciu imprez prezentowane są efekty wdrażania funduszy europejskich w różnych obszarach, np. zdrowia, infrastruktury i środowiska. Są konkursy dla starszych i zabawa w strefie dla dzieci. Na najmłodszych gości czekają Euroman, czyli Maksymilian Europejski, który poza tym, że pracuje w punkcie informacyjnym FE, pomaga pozyskać unijne dotacje i Maurycy Marchewka, który uczy szacunku dla środowiska, w którym żyjemy.
Wzorem roku 2011 do dziesięciu atrakcyjnych turystycznie miejsc małopolski departament funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyśle konsultantów, którzy w godzinach 10.00 – 14.00 będą czekać na wszystkich. W trakcie akcji będą organizowane konkursy wiedzy o funduszach europejskich i Unii Europejskiej, w których będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody.
Pod koniec lipca ruszył też projekt FUNdusze na Kulturę, którego celem jest promocja najciekawszych projektów kulturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich w sześciu miastach Polski: Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi i Warszawie. W ramach przedsięwzięcia realizowane będą m.in. działania informacyjne, spotkania networkingowe oraz akcje promocyjne polegające na umieszczeniu błyszczących instalacji artystycznych przed instytucjami, które zrealizowały projekt z zakresu kultury dofinansowany z funduszy europejskich. Będą to ptaki origami zaprojektowane i wykonane przez szczecińskiego artystę Macieja Osmyckiego. Innym ciekawym elementem projektu jest akcja dla podróżujących TLK – Twoimi Liniami Kolejowymi. Każdy otrzyma kopertę POKA POKA FUNdusze, w której znajdzie się gra promująca wybrane projekty w miastach znajdujących się na trasie przejazdu, informacje dotyczące tych projektów i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych współfinansowanych z funduszy europejskich.