Stabilizuje się sytuacja w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Przynajmniej na to wskazuje lipcowy odczyt PMI HSBC, wskaźnika pokazującego kondycję zakładów produkcyjnych. Nieoczekiwanie wzrósł do 49,7 pkt z 48 pkt w czerwcu, kiedy był najgorszy od trzech lat (PMI 50 pkt jest neutralny, poniżej oznacza pogorszenie się sytuacji w firmach).
Zmiana kierunku w górę nastąpiła w Polsce kilka dni po tym, jak PMI dla strefy euro, gdzie plasujemy większość eksportu, ostro dołował. Dlatego ekonomiści spodziewali się, że i u nas zjedzie do ok. 47,5 pkt.
– Lipcowy PMI ciągle wskazuje na niewielkie pogorszenie warunków w sektorze przemysłowym, jednak jego tempo uległo osłabieniu w porównaniu z poprzednimi miesiącami – mówi Agata Urbańska, ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej.