Największe wyzwania, które stoją przed bankami spółdzielczymi to m.in. wyższe wymogi kapitałowe wynikające z regulacji UE - ocenili uczestnicy piątkowego seminarium "Model Rozwoju Banków Spółdzielczych", które się odbyło w Kancelarii Prezydenta.

W komunikacie Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta napisano, że celem seminarium było określenie oraz omówienie wyzwań, przed jakimi stoją banki spółdzielcze w Polsce w obliczu nadchodzących nowych regulacji Unii Europejskiej.

"Do największych wyzwań, przed jakimi stoją banki rozmówcy zaliczyli nowe regulacje UE, które będą wprowadzały wyższe wymogi kapitałowe i regulacyjne oraz model biznesowy, w tym formę zrzeszenia, banków spółdzielczych i banków zrzeszających" - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta.

W komunikacie wskazano, że przystosowanie się do nowych regulacji wymagać będzie udoskonalenia prawa na rzecz zwiększenia możliwości akumulacji kapitału i zachowania spółdzielczego charakteru banków spółdzielczych.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że minister w KP Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę, że "niezwykle istotna jest formuła zrzeszenia banków spółdzielczych, która pozwoli bankom zwiększyć swoją konkurencyjność i stabilność w sektorze bankowym, przy jednoczesnym wykluczeniu wzajemnej konkurencji w sektorze bankowości spółdzielczej - wzorem modeli funkcjonowania banków spółdzielczych w państwach UE".