Zgodnie z obowiązującym harmonogramem, pierwsze nadajniki analogowe mają zostać wyłączone jeszcze w tym roku. W Zielonej Górze i Żaganiu - 7 listopada, a w Gdańsku, Iławie i Poznaniu - 28 listopada. Pozostałe mają być stopniowo wyłączane w 2013 r.

Podczas posiedzenia komisji mówiono też o sprawie nieprzyznania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji miejsca na multipleksie cyfrowym Telewizji Trwam fundacji o. Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis.

Krajowa Rada oceniła, że sytuacja finansowa Fundacji nie wróżyła powodzenia przedsięwzięcia. W dniu złożenia wniosku o miejsce na multipleksie majątek fundacji wynosił ok. 90 mln zł, jednak większość tych środków pochodziła z pożyczki udzielonej przez polską prowincję zakonu redemptorystów. Fundacja odmówiła KRRiT informacji na temat warunków spłaty tej pożyczki. Jest też jedynym podmiotem, który nałożył na swoje dokumenty finansowe klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa, przez co decyzja KRRiT w tej sprawie nie może zostać upubliczniona. Fundacja zaskarżyła decyzję KRRiT do WSA w Warszawie. Ten w maju br. skargę odrzucił; nadawcy przysługuje skarga kasacyjna do NSA.

O. Rydzyk ocenił podczas posiedzenia komisji, że nieprzyznanie TV Trwam miejsca na multipleksie oznacza zakończenie przez nią nadawania. Argumentował, że odbiorcy tej stacji to najczęściej ludzie ubodzy, którzy w związku z cyfryzacją telewizji naziemnej, w której bezpłatnie będzie dostępnych wiele kanałów, zrezygnują z opłat za dostęp do platform satelitarnych i sieci kablowych, w których dziś jest dostępna TV Trwam.

"Cóż pozostaje nam? Mówię w imieniu słuchaczy Radia Maryja i telewidzów. Zapamiętać wszystkich, którzy tę krzywdę robią. Zapamiętać. Mieć dobrą pamięć i iść z informacją. A z drugie strony - modlić się o przemiany w naszej ojczyźnie, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, jeżeli nie ma dialogu. Jeżeli nie ma dialogu to jest dyktat i to jest dyktat" - powiedział prezes fundacji Lux Veritatis.