NSA umorzył w czwartek postępowanie ze skargi kasacyjnej Polkomtela, oddalił skargę kasacyjną PTC oraz uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Wyrok jest prawomocny.

NSA rozpatrzył w czwartek skargi kasacyjne wniesione przez prezesa UKE, Polską Telefonię Cyfrową, Mobyland, Centernet, Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polkomtel od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 11 lutego 2011 roku. Wyrokiem z lutego WSA uchylił na skutek skarg złożonych przez PTC oraz Polkomtel decyzję prezes UKE z kwietnia 2009 roku oraz z listopada 2007 roku i wstrzymał wykonanie tych decyzji.

Zaskarżone decyzje dotyczyły dwóch rezerwacji częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na okres do 31 grudnia 2022 roku, na rzecz spółek Centernet i Mobyland. Równocześnie na mocy tych decyzji prezes UKE odmówił rezerwacji częstotliwości na rzecz PTC oraz Polkomtel.

W 2007 roku spółka Centernet wygrała przetarg UKE na dwie rezerwacje częstotliwości 1800 MHz. Zrezygnowała z jednej z nich, a wniosek do UKE na tę rezerwację złożyła spółka Mobyland, która zajęła miejsce w przetargu tuż za Centernetem. UKE przyznał Mobylandowi częstotliwości. Obie spółki związane są z Zygmuntem Solorzem-Żakiem, który na posiadanych przez nie częstotliwościach buduje sieć szybkiego internetu.