Oznacza to spadek oczekiwanej inflacji o 0,22 pkt proc. w stosunku do prognozy z poprzedniego miesiąca. Inflacja konsumencka wyniosła 4,3% w czerwcu wobec 3,6% w maju. Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2012 roku wynoszą dla euro 4,25 zł, a dla dolara – 3,37 zł.

Oznacza to, że złoty wzmocni się wobec euro o 23 grosze, a wobec dolara - o 3 grosze. Na rynku walutowym w czwartek po godz. 10-ej za euro płacono 4,18 zł, a za dolara – 3,44 zł.