Rok temu wskaźnik Pengab wynosił 28,3 pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł w lipcu 16,1 pkt i był niższy o 5,0 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 0,5 pkt do 24,7 pkt. "Po czerwcowej poprawie koniunktury na rynku depozytów złotowych lipiec przyniósł spadki zarówno ocen, jak i prognoz. Największe spadki oceny zanotowano w obszarze terminowych depozytów złotowych.

Zaobserwowano pogorszenie sytuacji na rynku bieżących depozytów walutowych. Przewidywania w tym obszarze wskazują na stabilizację sytuacji na obecnym poziomie w najbliższych miesiącach" - głosi raport. "Poprawie uległa sytuacja na rynku kredytów złotowych. Prognozy dotyczące tego obszaru wskazują na stabilizację w najbliższym czasie. Poprawiła się ocena kredytów konsumenckich oraz mieszkaniowych dla osób prywatnych, a także kredytów dewizowych. Pogorszeniu uległa natomiast ocena kredytów do 1 mln euro udzielanych przedsiębiorstwom.

W najbliższych miesiącach spodziewana jest stabilizacja lub niewielkie spadki w tych obszarach" - czytamy dalej. Pentor podał też, że według większości bankowców powinien powstać rządowy plan restrukturyzacji spółek budowlanych. Bankowcy są również zdania, że istnieje potrzeba wprowadzenia programu oszczędzania na cele mieszkaniowe. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował spadek o 0,9 do 23,2 pkt, podał Pentor. Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 10 a 19 lipca. W telefonicznym badaniu wzięło udział 198 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.