Instrukcja wprowadza m.in. zmianę formy kontraktowania usług przesyłowych. Każda firma korzystająca z usług przesyłowych będzie zawierała z Gaz-Systemem tylko jedną umowę, która będzie miała charakter ramowy i będzie stanowiła podstawę do występowania do operatora z wnioskami o możliwość korzystania z wybranych przez klientów punktów wejścia lub wyjścia do systemu gazowego. Wzór umowy oraz odpowiednie formularze będą opublikowane na stronie internetowej Gaz-Systemu.

Instrukcja wprowadza również w systemie gazowym, tzw. punkt wirtualny, czyli miejsce bez fizycznej lokalizacji w systemie przesyłowym, w którym następuje obrót surowcem. Daje to możliwość sprzedaży oraz zakupu paliwa gazowego już znajdującego się w sieci.

Takie transakcje będą mogły być realizowane również na giełdzie gazu, którą organizuje Towarowa Giełda Energii. Ma to umożliwić kształtowanie cen gazu na warunkach rynkowych. Zasady zawierania transakcji będzie określał Regulamin Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii, po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Polska - aby dostosować się do wymagań unijnych, w szczególności Trzeciego Pakietu Energetycznego - musi wprowadzić przepisy umożliwiające liberalizację rynku, swobodny wybór dostawcy tego paliwa i ułatwienia dla firm zainteresowanych sprzedażą gazu w naszym kraju.

Obecnie krajowy rynek zdominowany jest przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), spółka ma w nim bowiem ponad 98 proc. Ponadto Komisja Europejska naciska na Polskę, by uwolniła ceny gazu, a to bez liberalizacji rynku nie jest możliwe.

Gaz-System projekt instrukcji ruchu miał gotowy już w kwietniu, ale do spółki wpłynęło kilkaset uwag i propozycji do tego dokumentu od różnych podmiotów.

Gaz-System zamierza też na nowych zasadach współpracować z firmami (operatorami) nadzorującymi sieć dystrybucyjną, by ułatwić klientom przesył gazu między swoim systemem dystrybucyjnym, a także wykorzystanie magazynów gazu, należących do PGNiG i udostępnianych przez tę firmę.