Mimo imponującej sumy całkowitej zebranej z podatków w wysokości 5 bln 493 mld juanów (około 2 bln 928 mld zł), dla gospodarki chińskiej to sygnał niepokojący, ponieważ w porównaniu z 12-proc. wzrostem w analogicznym okresie w 2011 r. stopa wzrostu obniżyła się o ok. 2 punkty proc.

Mniej bo spowalnia gospodarka chińska

Według analityków ministerstwa przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim spowolnienie wzrostu gospodarczego. W pierwszej połowie roku w sposób znaczący spadła rentowność przedsiębiorstw chińskich. Zmniejszyły się również wydatki inwestycyjne i spadła sprzedaż detaliczna artykułów konsumpcyjnych. Pochodną schładzania gospodarki jest także spadek inflacji, co spowodowało mniejszy wzrost nominalnych wpływów z tytułu podatków pośrednich.

Mniej bo obniżono podatki

Największy wpływ, zdaniem ekspertów miała strukturalna reforma podatkowa. Objęto nią podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, VAT, podatek obrotowy, jak również cła. Zmiany polegały głównie na zmniejszeniu obciążeń podatkowych obywateli i przedsiębiorstw. W sposób bezpośredni odbiło się to na zmniejszeniu przychodów do skarbu państwa z tego tytułu.

Urzędnicy Ministerstwa Finansów zapowiedzieli, że mimo znacznego zmniejszenia podatkowych przychodów budżetowych, rząd będzie kontynuował reformę podatków, mając na uwadze wspieranie drobnej przedsiębiorczości, restrukturyzację gospodarki, zwiększenie importu oraz stabilizację cen.