Stabilizacji sytuacji gospodarczej w Polsce, spadku inflacji, wzrostu indeksu WIG i umocnienia złotego względem euro w perspektywie półrocznej spodziewają się ekonomiści ankietowani przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste.

Opublikowany w czwartek przez ZEW i Erste indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w lipcu 2012 r. spadł o 2,9 pkt do minus 12,5 pkt z minus 9,6 pkt w czerwcu. Natomiast oceny bieżącej sytuacji wzrosły w lipcu do 22,5 pkt z 22 pkt w czerwcu. Indeks jest sporządzany na podstawie ankiet wśród 85 ekonomistów. Badanie przeprowadzono między 2 a 16 lipca br.

72,5 proc. uczestników badania - o ponad 9 pkt proc. więcej niż w czerwcu - oceniło bieżącą sytuację gospodarczą jako normalną - akceptowalną, a jedna czwarta - jako dobrą. Niemal dwie trzecie w perspektywie pół roku spodziewa się jej ustabilizowania, 12,5 proc. oczekuje poprawy, a 25 proc. - pogorszenia. W ciągu miesiąca odsetek oczekujących stabilizacji wzrósł o prawie 15 pkt.

Niemal połowa spodziewa się w perspektywie półrocznej spadku inflacji, prawie 40 proc. - jej ustabilizowania. Ponad 45 proc. uważa, że WIG w tym czasie wzrośnie, a 29 proc. spodziewa się spadku tego indeksu. Ponad połowa oczekuje umocnienia złotego w stosunku do euro, zaś 20 proc. uważa, że polska waluta się osłabi.

Zdecydowana większość ankietowanych oczekuje spadku (48,2 proc.) bądź stabilizacji (45,5 proc.) krótkoterminowych stóp procentowych. 50 proc. ocenia, że stopy długoterminowe ustabilizują się, a 40 proc. oczekuje ich wzrostu.

Ankietę przeprowadzono wśród 85 ekspertów między 2 a 16 lipca 2012 r. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste.