Sprzedaż kolejnego pakietu akcji PKO BP - tym razem 7,2 proc. - przez Ministerstwo Skarbu Państwa nie ułatwia wrogiego przejęcia banku - powiedzieli w środę PAP analitycy. Ich zdaniem statut banku gwarantuje, że państwo zachowa kontrolę nad PKO BP.

Według informacji PAP MSP zamierza sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu 7,2 proc. akcji PKO BP. Pakiet sprzedawany przez Skarb Państwa jest wart ponad 3 mld zł.

Marta Czajkowska-Bałdyga z KBC Securities powiedziała, że sprzedaż pakietu akcji PKO BP przez MSP nie będzie miało wpływu na akcjonariat banku, nie ułatwi też ewentualnego wrogiego przejęcia PKO BP. "Przed planowaną zeszłoroczną ofertą była zmiana w statucie banku i Skarb Państwa zastrzegł, że żaden inny akcjonariusz nie będzie mógł wykonywać praw w więcej niż 10 proc. głosów. To takie zabezpieczenie przed wrogim przejęciem" - wyjaśniła.

Dodała, że ta sprzedaż była już dawno zapowiadana. "Mówiło się nawet, że w perspektywie średnio bądź długoterminowej Skarb Państwa chce zejść w akcjonariacie do minimum 25 proc." - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

Podobnego zdania jest analityk Ipopema Securities Tomasz Bursa, który ocenił, że po sprzedaży papierów w strukturze akcjonariatu banku niewiele się zmieni. "Skarb Państwa kontrolując nawet 25 proc., jeśli sprzedaż akcji banku miałaby być kontynuowana, i tak zachowa władztwo korporacyjne" - powiedział analityk.

W kwietniu 2011 r., NWZA PKO BP zdecydowało o ograniczeniu prawa głosu akcjonariuszy na WZA do 10 proc. Ograniczenie to nie dotyczyło m.in. akcjonariuszy, którzy wówczas (w kwietniu 2011 r.) byli uprawnieni do akcji reprezentujących więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów czy akcjonariuszy, którzy byli uprawnieni do akcji imiennych serii A. SP miał wówczas akcje, które dawały 40,99 proc. głosów na WZA, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego - 10,25 proc. głosów.

Zmiana statutu PKO BP sprawiła, że mimo zmniejszenia udziału SP w akcjonariacie banku zachował on nad bankiem kontrolę.

PKO Bank Polski jest największym i jednym z najstarszych banków w Polsce, jego akcje są notowane na GPW. Zatrudnia ponad 27 tys. pracowników oraz dysponuje największą siecią sprzedaży w Polsce. Składa się na nią ponad 1100 oddziałów oraz ponad 1200 agencji. Ponadto bank prowadzi ponad 6 mln rachunków osobistych, a liczba wydawanych kart bankowych przekroczyła 7 mln.

W mediach pojawiły się niedawno informacje, że PKO BP może przejąć Bank Pocztowy, w którym obecnie ma 25 proc. plus jedną akcję.

Skarb Państwa ma w PKO BP udziały, które stanowią 40,99 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na walnym zgromadzeniu. Kolejne 10,25 proc. akcji posiada kontrolowany przez państwo Bank Gospodarstwa Krajowego.