Polska jest piąta od końca w rankingu użytkowników szerokiego pasma w krajach OECD. Z wynikiem 15 abonentów na 100 mieszkańców wyprzedzamy jedynie Słowację, Chile, Meksyk i Turcję. Średnia dla klubu wysokorozwiniętych i wschodzących gospodarek wynosi 25,6 abonentów.
Reklama
Liczba abonentów połączeń szerokopasmowych na 100 mieszkańców w krajach OECD, według technologii, grudzień 2011 / Inne

Pewnym pocieszeniem jest fakt, że obok Grecji i Chile Polska znalazła się wśród krajów ugrupowania o najszybszym tempie rozwoju sztywnych połączeń szerokopasmowych. Według danych z grudnia 2011 roku liczba abonentów w ciągu roku zwiększyła w Polsce i dwóch wspomnianych krajach o 6 proc.

Liderem rankingu po raz pierwszy została Szwajcaria, gdzie na 100 mieszkańców ( głownie ze sztywnych łączy) szerokiego pasma korzysta 39,9 abonentów. Kolejne miejsca zajęły Holandia (39,1) i Dania (37,9).

W krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dostęp do szerokiego pasma (sztywne łącza) ma już 314 mln osób, chociaż w drugim półroczu 2011 roku wzrost zwolnił do 1,8 proc.

Najszybciej w OECD postępuje rozwój bezprzewodowych łączy szerokopasmowych, średnie tempo wzrostu 13 proc. w drugim półroczu Absolutnym liderem jest tu Korea Południowa, chociaż na 100 mieszkańców przypada tam łącznie 35,4 abonentów. Liczba osób korzystających z bezprzewodowych łączy szerokiego pasma we wszystkich krajach OECD wzrosła na koniec 2011 roku do 667 milionów.