Zarząd Mostostalu Warszawa porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie przeprowadzenia do końca stycznia 2013 roku zwolnień grupowych. Zwolnienia mają objąć łącznie od 410 do 439 osób - poinformowała spółka w komunikacie.

"Porozumienie przewiduje korzystniejsze warunki odejścia dla zwalnianych pracowników niż wynikające z polskiego prawa. Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi otrzymają odprawę ustawową w wysokości gwarantowanej prawem, a także dodatkowe odprawy zależne m.in. od stażu pracy oraz różnorodne świadczenia minimalizujące skutki rozwiązań umów. Obok wsparcia finansowego, pracownicy otrzymają również możliwość udziału w programie outplacementowym" - napisano w komunikacie.

Spółka informowała wcześniej, że planuje do końca stycznia 2013 r. zwolnić nie więcej niż 450 osób w ramach optymalizacji struktury organizacyjnej.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku - od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego.