Potwierdziły się nasze wczorajsze informacje - w sierpniu rozpoczną się konsultacje międzyresortowe dotyczące umożliwienia klientom stacji benzynowych samodzielnego tankowania LP. - To może być krok do obniżki cen gazu, nawet o 10 gr. za litr.

Dziś w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej odbyło się eksperckie spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki. Poświęcone było, m.in. normom bezpieczeństwa, które pozwolą na samodzielne tankowanie gazu na stacjach.

Według analiz może to obniżyć ceny LPG nawet o 10 groszy na litrze, już nie mówiąc o tym, że kierowcy nie będą już musieli stać w kolejkach do dystrybutorów gazu – mówi Szymon Araszkiewicz, z działu consultingu firmy doradczej Information Market SA. Jak jednak zaznaczają analitycy, skala obniżek będzie zależeć od przyjętych rozwiązań dotyczących norm bezpieczeństwa.

Strony dały sobie czas do sierpnia, aby przygotować odpowiednie rozporządzenia regulujące te kwestie. Po tym okresie nastąpią konsultacje międzyresortowe.