Dyrektor koncernu Song Quanli powiedział, że jest to znaczący sukces, tym bardziej że spada produkcja złota u jego dotychczasowych tradycyjnych producentów. U źródeł sukcesu są - jego zdaniem - starania powiązania tradycyjnej branży wydobywczej z najnowszymi osiągnięciami techniki. Obecnie górnictwo złota jest w znacznym stopniu uprzemysłowione, co pozwoliło na wyraźne zwiększenie efektywności odzysku kruszcu ze złóż.

Razem ze wzrostem produkcji rośnie również konsumpcja złota na światowych rynkach, a tegoroczne zakupy zapowiadają się rekordowo. Ze względu na sytuację makroekonomiczną, utrzymujące się problemy w systemie finansowym oraz trwający kryzys zadłużeniowy w strefie euro, możliwa jest kolejna fala inwestycji w złoto. Wielu inwestorów kupuje złoto, dostrzegając w nim bezpieczną przystań w czasach silnych wahań kursów papierów wartościowych.

W 2011 roku Chiny wyprodukowały 361 ton czystego złota. Wydobycie i przeróbka złota skoncentrowana jest w 4 prowincjach: Shantong, Henan, Jangxi, Fujian i w autonomicznym regionie Wewnętrznej Mongolii. W tych 5 ośrodkach produkuje się 60 proc. chińskiego złota.

Według opinii pracownika Urzędu Kontroli Zasobów Naturalnych chińska produkcja złota w następnych latach wzrośnie i przekroczy 400 ton rocznie. Zakładane maksymalne możliwe wydobycie szacuje się na około 800 ton rocznie.

Z Pekinu Jacek Wan (PAP)

jwn/ drag/