Przychody z prywatyzacji po czerwcu 2012 roku wynoszą w ujęciu kasowym 3,76 mld zł, a wpływy z dywidend 770,03 mln zł - podał resort skarbu.

Przychody z prywatyzacji w 2012 roku mają wynieść 10 mld zł.