Na zakończonym w sobotę w Szanghaju forum, poświęconym reformom w sektorze finansowym rząd chiński zapowiedział dalszą regulację stóp procentowych, kontynuację polityki płynnego kursu chińskiej waluty oraz stosowanie jej w rozliczeniach transgranicznych.

Prezes Banku Centralnego, Zhou Xiaochuan, stwierdził, że takie działania przyczynią się do pobudzenia rozwoju gospodarczego i pozwolą na dalsze otwarcie na świat chińskiego sektora finansowego.

Prezes Zhou jednocześnie zaznaczył, że wpływ międzynarodowego kapitału znacznie podniósł znaczenie sektora finansowego we współczesnych systemach ekonomicznych, ale jednocześnie oderwał go od gospodarki realnej. Zjawisko to według Zhou było jedną z największych przyczyn wybuchu międzynarodowego kryzysu finansowego. Obecnie przyszedł czas na konieczną analizę i zarówno przedsiębiorcy, jak i analitycy bankowi powinni zweryfikować istotę bankowości i zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Jego zdaniem system finansowy powinien wspierać rozwój gospodarki realnej.

Prezes Zhou zapowiedział budowę Szanghajskiego Międzynarodowego Centrum Bankowości, którego zadaniem będzie realizacja chińskich postulatów naprawy globalnego systemu finansowego. Rozwiązania tam wypracowane powinny pomóc w uporaniu się ze światowym kryzysem finansowym i z załamaniem strefy euro.

jwn/ mki/