Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 44,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2012 roku 45,0 pkt wobec 45,2 pkt na koniec maja - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 44,7 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.