Polska Żegluga Morska odebrała w ostatnim tygodniu czerwca br. ze stoczni chińskich trzy nowe statki. W tym roku szczeciński armator odbierze ze stoczni 13 nowych masowców. Tak dużo statków armator włączył do eksploatacji w jednym tylko roku 30 lata temu.

Jak poinformował doradca dyrektora PŻM Krzysztof Gogol, armator odebrał masowiec m/s "Gdynia", wybudowany w stoczni Xingang w Tianjin, oraz dwa statki - m/s "Skawa" i m/s "Ina" - ze stoczni Sanfu w Taizhou.

"Gdynia" to 17. już statek z serii 38-tysięczników z Tianjin, którą rozpoczął w 2005 roku m/s "Kujawy". Masowce te są bardzo dobrze oceniane przez kontrahentów i szybko znajdują zatrudnienie nawet w obecnych, bardzo trudnych warunkach rynkowych - zaznaczył Gogol.

"Skawa" i "Ina" to masowce o nośności 16.600 DWT.

Wraz z nowymi jednostkami PŻM ma w swojej flocie 80 statków.

W tym roku do eksploatacji weszło już siedem statków o nośności 16.600 DWT. Każda z jednostek tworzy około 40 nowych miejsc pracy.

PŻM jest przedsiębiorstwem państwowym. Zatrudnia blisko 3 tys. osób, z czego na morzu pracuje ok. 2500. W całej Grupie PŻM pracuje około 4000 osób; większość z nich to mieszkańcy Szczecina i regionu.