Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała w piątek ranking firm budujących drogi. O miejscu w zestawieniu decydowała jakość przebadanych przez GDDKiA próbek, zebranych z dróg przez pierwsze pięć miesięcy tego roku.

Jak poinformowała w komunikacie GDDKiA, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. laboratoria drogowe Dyrekcji zbadały 22 tys. 90 próbek, z czego 3 tys. 464 nie spełniło stawianych im wymagań - czyli 15,6 proc. całości. "Dzięki tym badaniom Generalna Dyrekcja może już na najwcześniejszym etapie realizacji wykrywać nieprawidłowości w jakości wykonywanych prac i niezwłocznie reagować na nie nakazując naprawienie sytuacji" - czytamy w komunikacie.

W rankingu firm budowlanych wzięto pod uwagę procentowy udział próbek nie spełniających wymagań w stosunku do wszystkich próbek pobranych na budowie realizowanej przez danego wykonawcę. Najmniejszy procent złych próbek miały firmy Metrostaw, Doprastav, Johann Bunte, Mosty Łódź i POLDIM. Największy - Eurovia, TERAG ASDAG, PBDIM Mińsk Mazowiecki i PRDiM Kędzierzyn Koźle.

To już drugie tego typu zestawienie przygotowane przez GDDKiA. Jak poinformowała Dyrekcja, wyniki badań jakościowych są tym razem nieznacznie lepsze.

Dyrekcja zapowiedziała, że ranking będzie wykonywany przez GDDKiA sukcesywnie i każdorazowo udostępniany opinii publicznej. Wykonawcy ujęci w rankingu mogą otrzymać szczegółowe informacje dotyczące wyników badań.