2009 rok

grudzień, GRECJA: UE podnosi alarm w sprawie finansów publicznych Grecji. Kraj ten, będący członkiem strefy euro, znalazł się w ogniu krytyki z powodu wielkiego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych, szacowanego na 12,7 proc. PKB, czyli dwukrotnie więcej, niż przewidywano. Dług publiczny na koniec 2009 r. wyniósł 113,4 proc. PKB, a potem rósł dalej.

2010 rok

styczeń, HISZPANIA: plan oszczędnościowy mający na celu zmniejszenie deficytu publicznego (11,2 proc. PKB).

maj, GRECJA: pierwszy program pożyczkowy UE i MFW opiewający na 110 mld euro w zamian za przeprowadzenie drastycznych oszczędności.

Utworzenie Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) mającego na celu przyjście z pomocą słabym państwom strefy euro.

lipiec, WŁOCHY: Plan oszczędności; władze ujawniają, że zadłużenie kraju przekracza 1,9 bln euro i jest jednym z najwyższych na świecie.

listopad, IRLANDIA: Pakiet finansowej pomocy od UE i MFW na sumę 85 mld euro w celu wyciągnięcia z trudności banków; pomoc uzależniona od dyscypliny budżetowej.

2011 rok

marzec, UE: zgoda na nowy stały fundusz ratunkowy dla strefy euro, (Europejski Mechanizm Stabilizacyjny - EMS), który wymagał zmiany traktatu UE i ma wejść w życie od lipca 2012.

maj, PORTUGALIA: pomoc od UE i MFW opiewająca na 78 mld euro w zamian za reformy i program oszczędnościowy.

sierpień, WŁOCHY i HISZPANIA: oba kraje są atakowane na rynkach finansowych.

FRANCJA: pierwszy plan oszczędnościowy; w listopadzie wprowadzono drugi.

październik, GRECJA: Zgoda strefy euro na nowy, drugi pakiet pomocowy przewidujący 130 mld euro pożyczek i restrukturyzację długu; zakłada on 130 mld euro od eurolandu i MFW - w tym 30 mld to gwarancje dla inwestorów zachęcające ich do wymiany obligacji greckich na papiery o połowę niższej wartości. W zamian kraj ma przyjąć daleko idący program oszczędności, który budzi masowe protesty obywateli.

listopad, GRECJA: premier Jeorjos Papandreu podaje się do dymisji po wycofaniu się z zamiaru przeprowadzenia referendum ws. drugiego pakietu; zastępuje go Lukas Papademos.

WŁOCHY: premier Silvio Berlusconi podaje się do dymisji; zostaje zastąpiony przez b. komisarza unijnego Mario Montiego, który przyjmuje plan oszczędnościowy opiewający na 30 mld euro. Pakiet antykryzysowy przewiduje gruntowną reformę systemu emerytalnego, w tym uproszczenie i ujednolicenie metody naliczania wieku emerytalnego oraz jego stopniowe podnoszenie.