Do 2020 roku wszyscy Polacy mają mieć dostęp do Internetu o prędkości powyżej 30 Mbit/s, a co drugie gospodarstwo domowe – 100 Mbit/s. Takie są założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego, nad którym pracuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. NPS jest częścią dużego planu Polska Cyfrowa – pisze portal newseria.pl.

Narodowy Plan Szerokopasmowy został niedawno wysłany przez MAC do partnerów społecznych. Dotyczy on zwiększenia dostępu do szybkiego, szerokopasmowego Internetu. Minister Michał Boni jest przekonany, że inwestycje, które są przewidziane w NPS będą opłacalne.

„Wyliczenia pokazują, że do 2020 roku inwestycje sektora prywatnego, ale także z pieniędzy unijnych w następnym okresie programowania zwrócą się w taki sposób, że bilans dodatni netto wyniesie 1 proc. PKB, czyli przeszło 16 mld złotych, więc to jest na pewno opłacalne” – mówi Michał Boni.

Najbliższe letnie miesiące upłyną na społecznych konsultacjach. Minister Boni ma nadzieję, że wkrótce potem Plan będzie można przedkładać na przyszłe projekty z Unii Europejskiej. Dzięki połączonym środkom unijnym i sektora prywatnego planowane są inwestycje mające na celu umożliwienie dostępu dla masowemu odbiorcy do szerokopasmowego Internetu.

„Jeśli chcemy korzystać w pełni z efektu cyfryzacji, to zwiększa nam się wielokrotnie liczba osób na bardzo małych obszarach aktywnie, czy to "smartfonowo", "laptopowo", czy to tabletowo uczestnicząca w życiu w sieci. I stąd potrzebny jest ten szybki Internet. Polska ma tutaj nienajlepsze wyniki. Do 2020 roku te cele muszą być priorytetowe – dodaje Boni w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria.

Z okresowego przeglądu Komisji Europejskiej wynika, że Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęło i opublikowało już 22 z 27 państw UE. Zgodnie z zaleceniami KE takie plany mają powstać we wszystkich państwach do końca tego roku.