Według Funduszu jednym ze sposobów rozwiązania kryzysu jest wspólna emisja papierów dłużnych. „Pomimo nadzwyczajnych działań politycznych, banki i rynki dłużne w wielu częściach strefy euro znalazły się pod ogromną presją, co rodzi pytania dotyczące możliwości przetrwania samej unii walutowej” – czytamy w opublikowanym dzisiaj raporcie, który cytuje agencja Bloomberg – „Sytuacja finansowa i gospodarcza dalej się pogarszają. Inwestorzy wstrzymują fundusze dla państw członkowskich, które ich najbardziej potrzebują oraz przenoszą kapitał do bezpiecznych lokalizacji, co winduje premie za ryzyko do rekordowych poziomów”.

Europejski system walutowy potrzebuje ściślejszej unii bankowej i większej integracji fiskalnej, aby “powstrzymać spadek zaufania ogarniający cały region” – twierdzi MFW – „Wiarę we wspólną walutę mogą przywrócić tylko stanowcze deklaracje na rzecz unii walutowej”.

Zdaniem Funduszu absolutny priorytet mają wspólne działania w celu utworzenia w strefie euro unii bankowej.

Wprowadzenie w ograniczonym zakresie wspólnej emisji papierów dłużnych może stać krokiem wiodącym w kierunku fiskalnej integracji i łącznego ponoszenia ryzyka”.- podkreśla raport.

W razie potrzeby – sugeruje MFW – bank centralny powinien zastosować niekonwencjonalne działania, jak zwiększenie płynności, czy reaktywację Securities Markets Program, czyli wykupu zagrożonych obligacji z peryferyjnych krajów Eurolandu.