Ok. 726 tys. rolników ubiega się także o dopłaty z tytułu gospodarowania na terenach niekorzystnych rolniczo (tzw. ONW).

Po terminie, czyli po 15 czerwca, dokumenty dostarczyło jeszcze 23,7 tys. beneficjentów. Za każdy dzień spóźnienia otrzymają oni dopłatę pomniejszoną o 1 proc.

W ubiegłym roku Agencja otrzymała ok. 1 mln 360 tys. wniosków, a w 2010 r. - 1 mln 375 tys.

ARiMR kończy wypłacanie pieniędzy z tytułu dopłat do ziemi za 2011 r. Na konta rolników przekazano już ok. 14 mld zł.