Ministerstwo Finansów poinformowało, że dokonano wyceny obligacji nominowanych w euro o zapadalności 19 stycznia 2023 r. Wartość nominalna transakcji wyniosła 1,5 mld euro. Nabywcami obligacji są głównie podmioty z Niemiec, Francji, Polski, Austrii i Azji.

"Inwestorzy złożyli oferty zakupu obligacji o wartości blisko 4 mld euro. Emisja wyceniona została na 195 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 3,77 proc." - napisano w komunikacie.

"Nabywcami obligacji są głównie podmioty z Niemiec (25 proc.), Francji (16 proc.), Polski (14 proc.), Austrii (11 proc.) i Azji (7 proc.)" - napisano.

Resort finansów podał, że obligacje nabyły głównie fundusze inwestycyjne (43 proc.), fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe (32 proc.), banki (18 proc.) oraz - podobnie jak przy poprzednich emisjach - banki centralne (7 proc.).

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje były banki: Barclays, Citigroup, Erste Group i ING.