Utrzymująca się podwyższona inflacja, coraz gorsze dane z gospodarki oraz zaskakująca podwyżka stóp procentowych w maju praktycznie przesądzają, że na czerwcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe nie ulegną zmianie.

Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekuje ingerencji w poziom stóp procentowych na czerwcowym posiedzeniu RPP.

W ich ocenie, po zaskakującej podwyżce stóp o 25 pb w maju do czasu jednoznacznego wykrystalizowania się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie stopy pozostaną na obecnym poziomie.

A to może oznaczać nawet brak zmian w polityce monetarnej do końca roku.

Posiedzenie RPP odbywa się w dniach 5-6 czerwca 2012 r., a decyzja zostanie ogłoszona w środę, 6 czerwca, we wczesnych godzinach popołudniowych. Od maja 2012 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi 4,75%.