Przywódcy europejscy powinni rozważyć poluzowanie rygorów fiskalnych w niektórych krajach strefy euro, gdyż mogą one pogłębić spadek gospodarczy oraz podważyć poparcie opinii publicznej – oświadczyła wiceszefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Nemat Shafik.

„Fiskalne plany dostosowawcze na ten rok w Europie są generalnie właściwe’ – twierdzi Shafik w wystąpieniu przygotowanym na Brukselskie Forum Ekonomiczne – „Jednak w niektórych krajach strefy euro fiskalne cele uzgodnione na 2013 rok przed nastąpieniem obecnego spadku gospodarczego mogą okazać się zbyt pro-cykliczne i mogą wymagać zmian albo sformułowania w kategoriach strukturalnych”- relacjonuje agencja Bloomberg.

Shafik uważa również, że Europejski Bank Centralny mógłby dalej zliberalizować politykę powstrzymywania inflacji, aby nie spadła ona poniżej celu inflacyjnego 2 proc. Czwartkowe dane wskazują bowiem, że wzrost cen konsumpcyjnych w Eurolandzie był wolniejszy od prognoz ekonomistów i wyniósł w maju 2,4 proc. Poza przesunięciem w czasie terminów ograniczenia deficytów dla niektórych krajów strefy euro, przywódcy powinni także zająć się zacieśnianiem finansowej integracji, żeby zmniejszyć presję ze strony rynków – powiedziała wiceszefowi MFW.

“Większa integracja fiskalna może przyczynić się do obniżenia premii za obligacje rządowe oraz zwiększyć zdolność państw do finansowanie swoich długów na rynku”
Mówiąc o odroczeniu terminów redukcji deficytów budżetowych Nemat Shafik zwróciła uwagę, ze w wielu krajach dostrzega się “znużenie reformami” Utrata poparcia społecznego w tej chwili, momencie bardzo krytycznym, stwarza ryzyko zanegowania wysiłków z okresu minionych dwóch lat oraz cofnięcia Europy do tyłu’ – podkreśliła zastępczyni dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.