Utrzymanie i wychowanie jednego dziecka w okresie od jego narodzin do osiągnięcia 20. roku życia kosztuje około 176 tys. zł - wynika z raportu "Koszty wychowania dzieci w Polsce 2012" przygotowanego przez Centrum im. Adama Smitha.

Autorzy badania podczas czwartkowej konferencji prasowej wskazali, że przy dwójce dzieci koszty wzrastają do 317 tys. zł, przy trójce - do 422 tys. zł, a przy czwórce dzieci - do około 528 tys. zł. Jeśli natomiast do sumy tej dodamy koszty utrzymania i kształcenia na poziomie wyższym, to wynik należałoby zwiększyć, o co najmniej 55 tys. zł na każde dziecko - stwierdzili eksperci z Centrum im. Adama Smitha.

Troje dzieci kosztuje 587 tys. zł

Ponadto podkreślili, że skoro utrzymanie, wychowanie i wykształcenie trójki dzieci kosztuje 587 tys. zł, to pracujący rodzice muszą osiągnąć w ciągu prawie ćwierćwiecza dochody przed opodatkowaniem - przyjmując stawkę 19 proc. - rzędu 698,5 tys. zł.

Najkosztowniejszy podatek VAT

Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski stwierdził, że znacznym obciążeniem dla rodzin z dziećmi jest podatek VAT. "Dla 95 proc. polskich podatników 23-procentowa stawka VAT jest większym obciążeniem niż 19-procentowa stawka podatku od dochodów osobistych" - powiedział Sadowski.

Wskazał, że podatek ten, który w Polsce wynosi 23 proc. należy do najwyższych wśród krajów UE. "Wyższa stawka obowiązuje jedynie w Szwecji, Danii (25 proc.) oraz na Węgrzech (27 proc.). Wysokość tego podatku w znaczący sposób wpływa na koszty wychowania i utrzymania dzieci" - ocenił Sadowski.

Prezydent im. Adama Smitha Robert Gwiazdowski, powiedział, że "u podstaw polityki sprzyjającej rodzinie powinno znajdować się założenie, że najlepiej służy jej prawo do dysponowania własnymi pieniędzmi". Dodał, że raport wskazuje na fundamentalne znaczenie redukcji obciążeń podatkowych. Ponadto, należy zadbać o wysoką jakość usług w obszarach takich jak ochrona zdrowia i edukacja.