Agencja ratingowa Moody's obniżyła spółce budowlanej PBG ocenę ratingową PDR do poziomu Caa3/LD z B2, a CFR do poziomu Caa1 z B2, podała spółka w komunikacie. Ratingi zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością ich obniżenia.

„Agencja Moody's zaktualizowała ratingi nadane PBG w związku z bieżącą sytuacją Grupy. Analitycy obniżyli rating odzwierciedlający prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań (PDR) do poziomu Caa3/LD z B2. To wynik, zawartego na początku maja, porozumienia pomiędzy PBG i bankami finansującymi spółkę oraz przedłużenia części linii kredytowych.

Z kolei obniżenie ratingu kredytowego, corporate family rating (CFR) do poziomu Caa1 z B2 jest konsekwencją pogorszenia wskaźników zadłużenia Grupy PBG" – czytamy komunikacie. Moody's zwraca uwagę na wzrost wskaźnika zadłużenia do EBITDA (odpowiednio skorygowanego przez agencję) do 10x na koniec I kw. 2012 r. z 4,7x na koniec III kw. 2011 r.

Reklama

Agencja wskazuje na działania Grupy PBG zmierzające do poprawy sytuacji płynnościowej, m.in. sprzedaż aktywów niestrategicznych oraz refinansowanie zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe m.in. poprzez pozyskanie środków z emisji obligacji zamiennych na akcje.

BPG tłumaczy, że jednak się broni

Reklama

„Ocena ratingowa Moody's koncentruje się przede wszystkim na naszej bieżącej sytuacji. Warto jednak zauważyć, że działania, które prowadzimy mające na celu pozyskanie finansowania z różnych źródeł tj. kredytu pomostowego, sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością czy plasowaniem emisji obligacji zamiennych na akcje mogą radykalnie zmienić sytuację i zdecydowanie polepszyć naszą płynność a co jest z tym związane ocenę agencji" – skomentował decyzję wiceprezes PBG Przemysław Szkudlarczyk.

Ratingi zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością ich obniżenia

Analitycy agencji będą w szczególności obserwować możliwość poprawy sytuacji płynnościowej uzależnionej od relacji z bankami i dostępu do bieżących źródeł finansowania, a także perspektyw Grupy, których odzwierciedleniem będą prognozy wyników finansowych. Te zostaną opublikowane w czerwcu.

Na początku maja agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services obniżyła spółce PBG długoterminową ocenę ratingową do poziomu B+ z perspektywą negatywną z BB- wcześniej. Spółka budowlana PBG miała 160,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 186,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 269,31 mln zł wobec 285,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3670,74 mln zł wobec 2739,17 mln zł rok wcześniej.