W marcu 2012 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 10,7% r/r (wobec wzrostu o 13,7% r/r w lutym). Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 9,3%.

Rozbieżności w ich oczekiwaniach nie były znaczne i wahały się od 8,8% do 10,6% przy średniej na poziomie 9,28%.