"Najważniejszą informacją jest ta o depozytach złotowych, gdzie odnotowano pogorszenie ocen bieżących oraz prognoz. W kolejnym miesiącu przewiduje się kontynuację spadków na rynku depozytów" - powiedział na konferencji prasowej Pentora i Związku Banków Polskich Jerzy Głuszyński z TNS Pentor.

Wskaźnik prognoz spadł o 3,2 pkt, do 28,8 pkt, natomiast wskaźnik ocen spadł o 3,8 pkt, do 16,4 pkt.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury spadł w maju o 4 pkt, do 29,3 pkt.

Z badania Pentora wynika, że depozyty złotowe rosły w 36 proc. placówek bankowych (spadek o 7 pkt w porównaniu do ostatniego badania), a w 22 proc. placówek spadały (wzrost o 5 pkt). Lokaty terminowe rosły w 36 proc. placówek (spadek o 7 pkt), a spadały - w 22 proc. (wzrost o 1 pkt).

Wzrostu stanu lokat a'vista ogółem spodziewa się 37 proc. placówek (spadek o 8 pkt wobec kwietnia), a spadku - 15 proc. (wzrost o 5 pkt). Zmian nie oczekuje 49 proc. placówek. Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się natomiast 49 proc. oddziałów, a 13 proc. przewiduje pogorszenie.

Kredyty złotowe rosły w 58 proc. placówek (bez zmian w porównaniu z poprzednim pomiarem), malały w 15 proc. (spadek o 1 pkt), a w pozostałych się nie zmieniły. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 70 proc. placówek (wzrost o 1 pkt), a spadku oczekuje 3 proc. (spadek o 1 pkt).

Pentor podał też, że oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w 81 proc. placówek, w 16 proc. wzrosło, a w 3 proc. zmalało. Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 53 proc., spadku - 3 proc., a wzrostu oczekuje - 45 proc.

Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosły w 39 proc. placówek, spadły - w 15 proc. Wzrostu liczby kredytów mieszkaniowych spodziewa się 52 proc. placówek, spadku - 7 proc., a pozostałe nie przewidują zmian.