Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało z ING Bankiem Śląskim i Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę pięcioletniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł, poinformowała spółka w komunikacie.

Pierwsza emisja w kwocie do 2 mld zł jest planowana przed końcem czerwca 2012 roku. "W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty niepublicznej obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Obligacje mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała też, że obligacje będą emitowane w celu uzyskania środków na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii grupy kapitałowej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz na poszukiwania gazu z łupków, a także na budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu, sieci dystrybucyjnej, w tym nowych przyłączy oraz na projekty energetyczne.

Spółka PGNiG miała 296,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1023,20 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8946,57 mln zł wobec 7045,01 mln zł rok wcześniej. (ISB) mtd