Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 399 mln euro i było o 288 mln euro lepsze niż w analogicznym okresie 2011 r.

Skumulowany eksport towarów w okresie 12 miesięcy wzrósł o 8,8% r/r do 141.295 mln euro, a import zwiększył się o 8,9% r/r do 151.618 mln euro.