Do obrotu na rynku NewConnect trafiło 1.000.000 akcji serii A, 220.000 akcji serii B, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C i 750.000 akcji serii D spółki.

Stockinfo jest agencją komunikacji zintegrowanej, koncentrującą działania na współpracy ze spółkami publicznymi notowanymi na NewConnect oraz rynku regulowanym GPW.