W piątek na rynkach towarowych dominowała strona podażowa. Indeks CRB zanotował spadek niemal o jeden procent, schodząc do poziomu 291,80 pkt.

Stronie podażowej sprzyjało m.in. dalsze umacnianie się amerykańskiej waluty – w piątek US Dollar Index wzrósł o 0,19%, odnotowując tym samym dziesiątą z kolei sesję wzrostową.

Obecnie US Dollar Index znajduje się już powyżej poziomu 80 pkt., przy czym okolice 80,0-80,5 pkt. są ważnym poziomem oporu. Umocnienie dolara sprzyja spadkom notowań surowców, ponieważ ceny większości z nich wyrażane są właśnie w amerykańskiej walucie.

Miedź tańsza po danych z Chin

Dodatkowo, w piątek stronie podażowej na rynkach towarowych sprzyjały także słabe dane makroekonomiczne z Chin. Dynamika sprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej były w kwietniu w Państwie Środka wyraźnie niższe od oczekiwań. W minionym miesiącu w Chinach udzielono także mniej nowych kredytów niż się spodziewano.

Kondycja gospodarki Chin jest szczególnie ważna na rynkach towarowych ze względu na fakt, że Chiny znajdują się w czołówce największych na świecie konsumentów wielu towarów. Gorsza sytuacja gospodarcza w Chinach przekłada się na większe obawy dotyczące globalnego popytu na surowce. Dotyczy to zwłaszcza miedzi, której Chiny są największym konsumentem. Od początku maja cena tego metalu systematycznie spada.

Obecnie naruszyła ona poziom wsparcia w okolicach 3,60 USD za funt miedzi, przebijając tym samym w dół linię średnioterminowego trendu wzrostowego. Rejon 3,50-3,60 USD za funt służy jako wsparcie, więc w najbliższym czasie może uaktywnić się bardziej strona popytowa. Niemniej jednak, jeśli to wsparcie zostanie pokonane, to ceny miedzi mogą zejść nawet do okolic 3,20 USD za funt.

Dziś rano notowania miedzi nadal spadają, mimo że w sobotę Ludowy Bank Chin zadecydował o obniżeniu stopy rezerw obowiązkowych dla banków o 50 pkt. bazowych. Taka decyzja ma stymulować akcję kredytową banków i tym samym, całą chińską gospodarkę. Niemniej jednak, obniżenie stóp rezerw obowiązkowych było przez rynki oczekiwane, zważywszy na coraz niższe tempo rozwoju gospodarki Chin.

CFTC: Fundusze tną długie pozycje na towarach

W piątek na rynku pojawiła się także informacja o znaczącym ograniczeniu długich pozycji na rynkach towarowych przez fundusze w USA. W swoim cotygodniowym raporcie Commodity Futures Trading Commission wykazała, że w minionym tygodniu wielkość długich pozycji na tych rynkach spadła aż o 20% w stosunku do wcześniejszego tygodnia, a więc o 18 mld USD.

Wiele wskazuje na to, że przy obecnych nastrojach raport CFTC w przyszłym tygodniu również wykaże spadek wielkości długich pozycji na rynkach towarowych. Dziś rano notowania wielu z nich mocno spadają. Dotyczy to m.in. cen ropy WTI, która naruszyła ważne techniczne wsparcie w rejonie 95 USD za baryłkę.