15 maja br. mija podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, dopłat z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach np. na terenach górskich (tzw. ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. O wszystkie płatności można się ubiegać wypełniając wspólny wniosek.

Jak poinformował Departament Komunikacji Społecznej ARiMR, aby ułatwić złożenie wniosku tym rolnikom, którzy jeszcze tego nie zrobili, w poniedziałek 14 maja i wtorek 15 maja, biura powiatowe ARiMR w całym kraju będą czynne dłużej niż normalnie - od godz. 6 do godz. 22, a w przypadku, gdyby po godz. 22 nadal była kolejka - to do ostatniego klienta. Agencja prosi jednak rolników o nieodkładanie składania wniosków "na ostatnią chwilę".

Agencja przypomina, że wniosek o dopłaty można złożyć także za pośrednictwem Internetu lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wtedy o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania widniejąca na stemplu.

Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć wniosku do 15 maja, będzie mógł to zrobić jeszcze do 11 czerwca, ale w takim przypadku przysługujące mu dopłaty będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W przypadku, gdy stwierdzi, że pomylił się przy wypełnianiu wniosku lub chce go uzupełnić, ma prawo to zrobić. Jeżeli złoży korektę wniosku w ARiMR do 31 maja 2012 r., wówczas może liczyć na otrzymanie dopłat w pełnej wysokości. Jeżeli poprawiony wniosek dostarczy do Agencji po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca, wtedy należne dopłaty będą obniżone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Do 10 maja wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 919 tys. rolników. Wśród nich blisko 496 tys. wnioskodawców ubiega się o przyznanie wsparcia ONW. Natomiast o płatności rolnośrodowiskowe wystąpiło dotychczas 44633 rolników, z czego 8766 osób zrobiło to po raz pierwszy.

W Polsce ponad 700 tys. rolników prowadzi działalność rolniczą na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W ubiegłym roku w ramach tego wsparcia ARiMR wypłaciła około 1,3 miliarda złotych.

W 2011 roku wnioski o pomoc w ramach programu rolnośrodowiskowego (np. gospodarstwom ekologicznym, posiadającym trwałe użytki zielone czy prowadzących ekstensywną gospodarkę na pastwiskach) złożyło do ARiMR około 110 tys. rolników, a Agencja wypłaci im około 1,2 miliarda złotych.

W roku 2012 łącznie z tytułu dopłat bezpośrednich polscy rolnicy mogą otrzymać ok. 3,4 mld euro. Za ubiegły rok na dopłaty ARiMR miała 14,3 mld zł.