Branża budowlana w Polsce może spaść nawet o 6,8% r/r w 2012 roku i 4,3% w 2013 roku, wynika z raportu "Branża Budowlana w I poł. 2012" firm KPMG, CEEC Research i Norstat.

"W 2012 roku optymizm zarządzających firmami budowlanymi w Polsce gwałtownie się pogorszył.

Po budowlanym optymizmie nie ma już śladu

Prognozy odnośnie dalszego wzrostu produkcji budowlanej zmieniły się znacząco w porównaniu do ubiegłego roku. Obecnie aż siedmiu na dziesięciu zarządzających firmami budowlanymi oczekuje spadku w tym sektorze. Przedsiębiorcy nie oczekują powrotu na ścieżkę wzrostu również w 2013 roku" - powiedział partner KPMG Stephen Baxted podczas konferencji prasowej.

Prawie trzy czwarte firm przewiduje spadki w 2012 r.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, większość (69%) firm budowlanych spodziewa się, że w 2012 roku w polskim sektorze budowlanym nastąpi spadek produkcji. Zgodnie z prognozami uczestników rynku zawartymi w raporcie, może on osiągnąć nawet 6,8%.

Oznacza to znaczącą zmianę w porównaniu do prognoz z marca ubiegłego roku - w 2011 roku przedsiębiorstwa budowlane przewidywały na 2012 rok wzrost o 1,5%, a negatywne prognozy przedstawiało zaledwie 27% respondentów.

W 2013 r. sytuacja niewiele się poprawi

Także w dłuższej perspektywie firmy nie spodziewają się poprawy sytuacji. Jak wynika z prognoz firm budowlanych zawartych w raporcie, w 2013 roku można spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej, choć poziom pesymizmu jest w tym wypadku nieco niższy (spadek o 4,3%).

Przewidywania zarządzających firmami budowlanymi na temat ich wyników na tle konkurencji pogorszyły się gwałtownie w 2012 roku. "Znacznie wzrósł również poziom niepewności. Badanie wykazało, że jedynie 30% przedsiębiorstw przewiduje, że w 2012 roku wypadnie lepiej od konkurencji (58% w 2011 roku), zaś co trzeci z respondentów nie jest w stanie przewidzieć, jak zmieni się jego udział w rynku.

Mniej pewne swojej pozycji na rynku są duże firmy

Blisko co drugi (40%) z ich przedstawicieli nie jest w stanie przewidzieć, jak jego przedsiębiorstwo wypadnie na tle konkurencji" - dodał Baxted. Zaznaczył też, że umocnienia pozycji konkurencyjnej spodziewa się zaledwie 28% z nich.

Wszyscy przewidują spadek zamówień

Przedstawiciele małych i średnich firm wykazują nieco wyższą pewność siebie - 32% spośród nich spodziewa się polepszenia pozycji na tle konkurencji. Jedną z przyczyn pesymizmu jest spadająca liczba nowych zamówień. Tylko 19% polskich przedsiębiorstw budowlanych ma obecnie więcej zawartych kontraktów niż rok temu, a udział respondentów z mniejszą liczbą zamówień wzrósł do 37% (wobec 30% w marcu 2011 r.).

W efekcie spadło wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach budowlanych. W marcu 2012 roku wyniosło ono 66%, podczas gdy rok wcześniej - 71%. "Pogarszające się perspektywy na najbliższą przyszłość zmuszają firmy do ryzykownych zachowań. 58% firm budowlanych przyznaje, że zdarzyło się im naruszyć swoją politykę zarządzania ryzykiem w celu zdobycia nowych kontraktów, a co trzecia jest gotowa przyjąć zlecenie przy zerowej lub wręcz ujemnej marży" - wskazał szef zespołu doradczego dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.