Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w kwietniu ponownie wzrósł, jednak skala tego wzrostu była o 0,1 pkt mniejsza niż w marcu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

"Tendencja wzrostowa wskaźnika występuje od sierpnia ubiegłego roku, przy czym od grudnia ub. roku zauważyć można systematyczne jej wygaszanie. Dodatkowo, w najbliższych miesiącach, pozytywnie na rynek pracy oddziaływać będzie zwiększone zapotrzebowanie na sezonowych pracowników, a wpływ tych czynników w najbliższych miesiącach będzie coraz silniejszy. Oznacza to okresową poprawę na rynku pracy" - napisano w komunikacie BIEC.

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,3 proc. wobec 13,5 proc. w lutym.