Wstępnie szacowano, że indeks określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniesie 46,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2012 roku 46,2 pkt wobec 48,4 pkt na koniec marca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 46,3 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.