Unia Europejska pracuje nad planem inwestycji na kwotę 200 mld euro, które mają koncentrować się na infrastrukturze, odnawialnej energii i technologiach – pisze hiszpański dziennik „El Pais”, powołując się na anonimowe źródła.

Według gazety środki te zostaną w większości skierowane do krajów najbardziej dotkniętych przez kryzys zadłużeniowy. Program ma być wdrożony w życie przez wykorzystanie kwoty 12 mld euro z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej, EFSM, do zwiększenia kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego – relacjonuje agencja Bloomberg doniesienia hiszpańskiego dziennika.

Z kolei EBI ma wykorzystać swój zwiększony kapitał do gwarantowania emisji obligacji opartych na takich aktywach, jak projekty infrastrukturalne. Papiery te byłyby oferowane funduszom emerytalnym i innym inwestorom instytucjonalnym – pisze „El Pais”. Alternatywą dla tego rozwiązania mogłoby być zwiększenie kapitału EBI z funduszy poszczególnych rządów.

UE podobno rozważa także sekurytyzację portfela kredytowego EBI, uwalniając w ten sposób jego kapitał oraz umożliwiając kredytodawcy dostarczanie nowych środków finansowych – podkreśla „El Pais”.