Zwyczajne walne zgromadzenie PZU podejmie uchwałę w sprawie wypłaty 2,58 mld zł, tj. 20,30 zł dywidendy z zysku za 2011 r, wynika z projektów uchwał na ZWZ zaplanowane na 30 maja.

„Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, w kwocie 2.582.302.727,40 złotych w następujący sposób: a) przeznacza się na wypłatę dywidendy 1.752.951.690,00 złotych, tj. 20,30 złotych na jedną akcję; b) przenosi się na kapitał zapasowy 819.351.037,40 złotych; c) przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.000.000,00 złotych"- czytamy w projektach uchwał.

Proponowany dzień dywidendy to 30 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy to 20 września 2012 roku. Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę między 50% a 100% skonsolidowanego zysku.

PZU miało 2345,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 2439,23 mln zł zysku rok wcześniej.