"Dzisiaj Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia makroekonomiczne do budżetu na 2013 r. ze wzrostem 2,9 proc. i inflacją średnioroczną 2,7 proc. Teraz wskaźniki trafią na posiedzenie rządu, a następnie zostaną przekazane Komisji Trójstronnej" - powiedziała dziennikarzom Orłowska.

Zgodnie z ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, do 10 maja rząd ma przedstawić Komisji wstępną prognozę makroekonomiczną, przyjętą do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

20 maja mija termin na przedstawienie przez stronę pracowników i pracodawców wspólnej propozycji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę) oraz wzrostu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli partnerzy społeczni nie dojdą w tej kwestii do porozumienia, każda ze stron może przedstawić - do 25 maja - własną propozycję. Jeżeli strony nie ustalą wspólnych stanowisk, każda organizacja może przedstawić własne propozycje do 30 maja.

Natomiast 15 czerwca mija termin, w którym rząd ma przedstawić Komisji założenia projektu budżetu państwa na rok następny. Pracownicy i pracodawcy zasiadający w Komisji Trójstronnej do 20 lipca powinni zająć wspólne stanowisko w sprawie tych założeń.

Jeżeli partnerzy społeczni w tym terminie nie ustalą wspólnego stanowiska, do 25 lipca każda ze stron może zająć własne stanowisko, a jeżeli i w tym przypadku nie uda się doprowadzić do porozumienia, do 31 lipca własne opinie przedstawiają poszczególne organizacje.

Nie później niż 20 dni przed przedstawieniem projektu ustawy budżetowej Sejmowi (na co rząd ma czas do końca września) rząd musi przekazać projekt budżetu Komisji Trójstronnej.