Minister skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział w środę dziennikarzom, że podczas rozmów z delegacją chińską, która od środy gości w Polsce, poruszano tematykę gospodarczą, inwestycyjną, finansów oraz energetyczną.

"Odbyliśmy bardzo konkretne spotkanie na poziomie szefów rządów i członków rządu odpowiedzialnych za współpracę w dziedzinie gospodarki, dziedzinie inwestycji, finansów, również w kwestiach energetycznych" - mówił minister.

Czujemy, że jednym z takich zasadniczych wyzwań dla obu gospodarek jest m.in. polityka energetyczna i wydobycie gazu z łupków. Mamy postawione podobne cele, dotyczące 2015 roku, jeśli chodzi o inwestycje w Chinach i inwestycje w Polsce, więc podążamy wspólną drogą" - powiedział dziennikarzom Budzanowski przed wejściem na posiedzenie sejmowej komisji skarbu państwa.

W środę dwudniową oficjalną wizytę w Polsce rozpoczął premier Chin Wen Jiabao. W Warszawie podpisane zostały umowy pomiędzy krajami dotyczące m.in. współpracy małych i średnich przedsiębiorstw, współdziałania w zakresie zrównoważonej infrastruktury, współpracy kulturalnej.

Umowy o współpracy podpisały także m.in. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Biuro Rozwoju Handlu Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej. Według informacji CIR, memorandum w sprawie promocji, wymiany i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw podpisali: minister gospodarki Waldemar Pawlak i minister handlu Chin Chen Deming.

Umowa - poinformowało CIR - "zakłada współdziałanie w zakresie przepływu informacji, wymiany doświadczeń, prowadzenia szkoleń oraz oferowania wsparcia mającego na celu rozwój dwustronnego obrotu gospodarczego; takie działania mogą obejmować m.in. organizację misji gospodarczych, udział w targach, forach i konferencjach".

Głównym tematem rozmów podczas wizyty chińskiego premiera w Polsce mają być kwestie gospodarcze. Polska chce m.in. zaprezentować swoją ofertę eksportową i liczy na znalezienie wśród chińskich biznesmenów nabywców na polskie towary, nowe technologie, co może przełożyć się na zrównoważenie wymiany handlowej między obu krajami. Według danych Ministerstwa Gospodarki w 2011 roku polski eksport do Chin wyniósł 1,35 mld euro (wzrost o 10 proc. w porównaniu z rokiem 2010) natomiast import - 13,2 mld euro (wzrost o 5 proc. w porównaniu z 2010 r.).